За възрожденския театър и за неговия гардероб.


Налбантова, Елена (2001) За възрожденския театър и за неговия гардероб. Гардеробът на литературата. Трета национална литературна конференция Арбанаси 2000. B. Търново, 2001.


 За възрожденския театър и за неговия гардероб.
  Статия
 театрален реквизит


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7336
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/