Ритъм, пространство и време в художествения свят на повестта “Изгубена Станка” от Илия Блъсков. .


Налбантова, Елена (2001) Ритъм, пространство и време в художествения свят на повестта “Изгубена Станка” от Илия Блъсков. . Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т. 29, № 1. Литературознание. В. Търново, 2001


 Ритъм, пространство и време в художествения свят на повестта “Изгубена Станка” от Илия Блъсков. .
  Статия
 ритъм, пространство, време, “Изгубена Станка”


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7335
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/