Поетическите опити на Анна Кострова-Терзивец.


Налбантова, Елена (2007) Поетическите опити на Анна Кострова-Терзивец. Кострова-Терзивец, Анна. Любовта е свята. Лирика. Одеса, 2007.


 Представяне на водещите теми в поезията на бесарабската българка Анна Кострова-Терзивец
  Статия
 Анна Кострова-Терзивец, теми


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7334
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/