Нужен ли ни е днес Матей Преображенски, наричан Миткалото и неговата защита на православието.


Налбантова, Елена (2007) Нужен ли ни е днес Матей Преображенски, наричан Миткалото и неговата защита на православието. Ел. сп. LiterNet, 22.12.2007, № 12 (97) http://liternet.bg/publish2/enalbantova/nuzhen.htm#1a , ISSN 1312-2282


 Анализ на книга на М. Преображенски
  Статия
 М. Преображенски, православие, полемика


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7333
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/