И аз - над бездната. Блага Димитрова.


Налбантова, Елена (2007) И аз - над бездната. Блага Димитрова. Литература на отминалото столетие. 1. В. Търново, Слово, 2007, ISBN 978-954-439-894-1, с.78-84.


 Анализ на водещи аспекти в поезията на Блага Димитрова
  Статия
 Блага Димитрова


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7332
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/