Смех как репресия (Женская тема в комедии “Криворазбраната цивилизация” Добри Войникова)


Налбантова, Елена (2004) Смех как репресия (Женская тема в комедии “Криворазбраната цивилизация” Добри Войникова) Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вып. 5. Логос і праксис сміху. Одеса, 2004. УДК 13:82.01 Д 63 ББК 87я43 80я43


 Поглед върху комедията на Д. Войников през призмата на смеха
  Статия
 "Криворазбраната цивилизация", две Възраждания


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7331
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/