“Ученик и благодетели” - повествователни експерименти и интерпретативни недоразумения


Налбантова, Елена (2003) “Ученик и благодетели” - повествователни експерименти и интерпретативни недоразумения Критика, 2003, № 4.


 “Ученик и благодетели” - повествователни експерименти и интерпретативни недоразумения
  Статия
 отворен финал, Стърп, Н. Аретов, Д. Леков


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7330
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/