Езиковите стратегии на българския ХІХ в


Налбантова, Елена (2003) Езиковите стратегии на българския ХІХ в Слов’янский збірник. Вып.10, Одеса, 2003.


 Анализ на текстове на П. Ганчев
  Статия
 клетва, писмо, стил


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7329
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/