Два етюда върху поезията на бесарабските българи


Налбантова, Елена (2003) Два етюда върху поезията на бесарабските българи Одесская болгаристика (Одесса). Вып.1, 2003. УДК 80(05) ББК 80Я5 Ф 545


 Кратко представяне на двама съвременни поети
  Статия
 Нико Стоянов, Георги Барбаров


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7328
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/