Образът на одеския български търговец (според „Денница на новобългарското образование” от Васил Априлов).


Налбантова, Елена (2009) Образът на одеския български търговец (според „Денница на новобългарското образование” от Васил Априлов). Ел. сп. LiterNet, 21.02.2009, № 2 (111) ISSN 1312-2282


 Образът на одеския български търговец (според „Денница на новобългарското образование” от Васил Априлов).
  Статия
 „Денница на новобългарското образование” от Васил Априлов, търговец


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7327
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/