Одеса - градът на носталгията или визията за България в „Денница“ на Васил Априлов.


Налбантова, Елена (2006) Одеса - градът на носталгията или визията за България в „Денница“ на Васил Априлов. Ел. сп. LiterNet, 13.03.2006, № 3 (76). ISSN 1312-2282


 Визията за България в „Денница“ на Васил Априлов
  Статия
 „Денница“ на Васил Априлов, история, съвременност


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7326
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/