Образът на Одеса и символиката на града в българската литература на ХІХ век.


Налбантова, Елена (2004) Образът на Одеса и символиката на града в българската литература на ХІХ век. Ел. сп. LiterNet, дек., 2004, бр. 12 (61). ISSN 1312-2282


 Образът на Одеса и символиката на града в българската литература на ХІХ век.
  Статия
 Д. Чинтулов, Н. Геров, В. Друмев, Хр. Ботев


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7325
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/