„Моя южна равнина“ или за началото.


Налбантова, Елена (2014) „Моя южна равнина“ или за началото. Бесарабските българи: история, култура, език./ Ин-т за културно насл. към Акад. на науките на Молдова. Кишинев: Lexon-Plus, 2014, с. 391-396. ISBN 978-9975-4476-9-ою


 Анализ на структурата и внушенията но стихосбирката, поставяща началото на съвременната бесарабска българска поезия
  Статия
 „Моя южна равнина“, Петър Бурлак-Вълканов, Андрей Германов, родина, майка


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7324
 Елена Налбантова

1. Червенков, Н. Юбилеи молдавских болгаристов.// Червенков, Н. Историческа българистика в република Молдова. Кишинев, 2018, с. 212.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/