„Моя южна равнина“ или за началото.


Налбантова, Елена (2014) „Моя южна равнина“ или за началото. Бесарабските българи: история, култура, език./ Ин-т за културно насл. към Акад. на науките на Молдова. Кишинев: Lexon-Plus, 2014, с. 391-396. ISBN 978-9975-4476-9-ою


 Анализ на структурата и внушенията но стихосбирката, поставяща началото на съвременната бесарабска българска поезия
  Статия
 „Моя южна равнина“, Петър Бурлак-Вълканов, Андрей Германов, родина, майка


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7324
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/