Два варианта на женското присъствие в съвременната бесарабска българска поезия.


Налбантова, Елена (2014) Два варианта на женското присъствие в съвременната бесарабска българска поезия. Пламък, кн. 2, с. 113-119. / Лято /2014. ISSN 0032-0528


 Представени са двата централни за бесарабската поезия женски браза - на майката и на обичащата жена
  Статия
 майката,обичащата жена


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7314
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/