Петър Ганчев – съдба на пътя на две империи.


Налбантова, Елена (2011) Петър Ганчев – съдба на пътя на две империи. Ел. сп. LiterNet, 13.12.2011, № 12 (145) ISSN (online) 1312-2282.


 Проследен е драматичният път на един българин от ХІХ в.
  Студия
 кърджалийство, войни, преселници, клетва, писма


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7306
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/