Драматичното в темата за родината (наблюдения върху българската поезия от Бесарабия и Таврия)


Налбантова, Елена (2013) Драматичното в темата за родината (наблюдения върху българската поезия от Бесарабия и Таврия) Време и пространство в културата на българи и сърби. Варна, 2013, с. 363-381, ISBN 978-954-579-957-4


 Проследен е начинът, по който се мисли родината в съвременната бесарабска българска поезия
  Статия
 родина, митове


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7305
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/