(съставителство) Антология Български поети от Бесарабия и Таврия. ISBN 954-304-171-7 www.liternet.bg/publish2/enalbantova/index.html


Налбантова, Елена (2005) (съставителство) Антология Български поети от Бесарабия и Таврия. ISBN 954-304-171-7 www.liternet.bg/publish2/enalbantova/index.html ЕИ «LiterNet». Варна ISBN 954-304-171-7


 Антология на съвременните бесарабски български поети
  Книга
 стихотворения, кратки биографии


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7304
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/