Възрожденският човек - утопии и реалности


Налбантова, Елена (2001) Възрожденският човек - утопии и реалности УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново ISBN: 954-524-302-3 COBISS.BG-ID 1038380260


 Книга, имаща претенция да разкаже своята версия за раждането на българската модерност. Като имат за обект хронологически относително последователни книжовни прояви, анализите в отделните части се стремят да опишат дихотомията слово-живот, илюстрираща сложното и не винаги успешно ставане на българския човек като модерен.
  Книга
 детство, младост, съзряване, смърт


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7302
 Елена Налбантова

36. Кънчев, Кр. Освобождение или окупация е руско-турската война от 1877-1878 г.? – В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре-на върха на копието ли е? Сборник доклади от международната научна конференция 25-26 април 2017 г. Изд. Регионална библиотека „Л. Каравелов”-Русе. Русе, 2017, с. 91.

37. Странджева, А. Историята на изкуството като археология. Един учебник на Йоаким Груев и неговите културноисторически импликации. Пд, Издат.къща, Хермес 2017, с. 92. ISBN 978-26-1762-4 COBISS.BG-ID 1558501844

35. К. Станева. Езикови игри и колажи в песнопойките на Петко Славейков./ Език и литература, № 1-2, 2016, 22-43.

34. Детрез, Р. Не търсят гърци, а ромеи да бъдат. Православната културна общност в Османската империя. XV-XIX в. С., 2015, с. 259. ISBN 978-954-533-146-6 COBISS.BG-ID 1270298084

33. Енцикопедия Българско Възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища. София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2014, т. 1 А-Й, 386 стр., с. 22. ISBN 978-954-322-727-3

32. Марков, Ив. Хаджи Иван(чо) хаджи Пенчович – мит и реалност. С., Логис, 2013, с. 16. ISBN 978-954-8289-09-2

29. Александрова, Н. Робини, кукли и человеци. С., 2012, с.226. ISBN: 9789548523325 COBISS.BG-ID 1271774948

30. Александрова, Н. Робини, кукли и человеци. СОНМ, С., 2012, с. 227. ISBN: 9789548523325

31. Пътова, Н. Драматургия на българското. Националната идентичност във възрожденската драма. С., 2012, с. 108. ISBN: 9789545331176 COBISS.BG-ID 1248095716

27. Станева, К. Жените в Литературната публичност на Възраждането.// Public-Republic, 12 март, 2011, бел. 18.

28. Тачева, Ел. Възрожденски семинари. Благоевград, 2011, с. 51.

24. Велкова-Гайдаржиева, А. За колегите и за книгите.// И ние в литературата. В. Търново, 2010, с. 273.

25. Мария Калинова, М. Универсалната фигура на интелектуалеца през възраждането. // Електронно списание LiterNet, 18.04.2010, № 4 (125)

26. Странджева, А. Времепространствени представи от възрожденската христоматийно-дидактична книжнина. Пловдив, 2010, с. 273.

22. Алексиева, А. Дионисовият човек в българската възрожденска поезия.// Електронно списание LiterNet, 26.06.2009, № 6 (115)

23. Станева, К. Жените писателки през Възраждането.// Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. С., 2009, с. 59.

20. Дамянова, Р. Емоциите в културата на Българското възраждане. С., 2008, с. 62.

21. Дамянова, Р. Емоциите в културата на Българското възраждане. С., 2008, с. 61.

10. Аретов, Н. Национална митология и национална литература. С., 2006, с. 324. SBN ISBN 954-533-066-X ISBN 978-954-533-066-7 COBISS.BG-ID 1044868324 1241890020

11. Аретов, Н. Национална митология и национална литература. С., 2006, с. 325. ISBN ISBN 954-533-066-X ISBN 978-954-533-066-7 COBISS.BG-ID 1044868324 1241890020

12. Аретов, Н., Чернокожев, Н. Българска литература ХVІІІ-ХІХ век. С., 2006, с. 337. ISBN ISBN 954-426-725-5 ISBN 978-954-426-725-4 COBISS.BG-ID 1242913252

13. Велкова-Гайдаржиева, А. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. В. Търново, 2006, с. 141.

14. Велкова-Гайдаржиева, А. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. В. Търново, 2006, с. 144.

15. Велкова-Гайдаржиева, А. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. В. Търново, 2006, с. 339.

16. Велкова-Гайдаржиева, А. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. В. Търново, 2006, с. 340.

17. Велкова-Гайдаржиева, А. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. В. Търново, 2006, с. 59.

18. Велкова-Гайдаржиева, А. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. В. Търново, 2006, с. 94.

19. Велкова-Гайдаржиева, А. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. В. Търново, 2006, с. 95.

8. Гетова, Е. Журналистически езици на Възраждането (Българо-френски контексти). В. Търново, 2005, с. 196.

9. Детрез, Р. „Погърчване” и „поевропейчване” през Възраждането./ Интердисциплинарна научна конференция Оксидентализмът. 2005

3. Дамянова, Р. Отвъд текстовете: културни механизми на Възраждането. С., 2004, с. 119.

4. Дамянова, Р. Отвъд текстовете: културни механизми на Възраждането. С., 2004, с. 120.

5. Димитров, Н. Отчуждения. Екзистенциалната проблематика в българската литература. Ч. І. В. Търново, 2004, с. 19.

6. Димитров, Н. Отчуждения. Екзистенциалната проблематика в българската литература. Ч. І. В. Търново, 2004, с. 20.

7. Павлова, Ил. Възрожденски очертания. Фигури и карти, път и памет. В. Търново, 2004, с. 129.

1. Кръстева, М. Паспортът на малаков./ Интердисциплинарна научна конференция Модерността вчера и днес (25- 26 февруари 2002 г.). < http://www.bulgc18.com/modernoto/mkrasteva.htm>

2. Тачева-Бумбарова, Ел. Свищовският литературен кръг в историята на българската възрожденска литература. Благоевград, 2002, с.167.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/