Енциклопедия на съвременния български език (колектив). Ел. Налбантова е автор на статиите: Найден Геров; Неофит Рилски.


Налбантова, Елена (2000) Енциклопедия на съвременния български език (колектив). Ел. Налбантова е автор на статиите: Найден Геров; Неофит Рилски. В. Търново ISBN 9544273719


 Справочник, систематизиращ съвременното познание за състоянието на науката за българския език, предлагащ и информация за неговите изследвачи.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 Найден Геров; Неофит Рилски


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7301
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/