Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавторство с А. Велкова-Гайдаржиева).


Налбантова, Елена (2000) Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавторство с А. Велкова-Гайдаржиева). Слово, В. Търново


 Книгата е пръв опит да се опише българската светска култура на смъртта в нейните проявления през ХIХ и ХХ в. Изследван е процесът на митологизиране на духовните водачи на нацията - политически и творчески личности от Възраждането до втората половина на ХХ в.
  Монография
 некрологът, модел за поведение, пантеон


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7300
 Елена Налбантова

15. Данова, С. Природа на жертвоприношението в поезията на Хр. Ботев. – Проглас, 2018, кн. 2. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)

16. Трендафилов, П. Некролозите нa д-р Кръстев в сп. Мисъл (из публицистиката на д-р Кръстьо Кръстев) // Литературен вестник, бр. 31, 26.09-2.10.2018 Год. 27. ISSN 1310 – 9561 http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1611.pdf

14. Михайлов, Димитър. Яворов и другите. В. Търново, 2015, с.122. ISBN 978-954-9489-49-1.

12. Тачева, Ел. Възрожденски семинари. Благоевград, 2011, с. 20. isbn 978-954-680-763-2

13. Тачева, Ел. Възрожденски семинари. Благоевград, 2011, с. 81. isbn 978-954-680-763-2

10. Калоянов, А. Право в десетката.// И ние в литературата. В. Търново. 2010, с. 8. ISBN 978-954-525-731-6

11. Карабоева, Ем. Некрологът. Българинът пред лицето на смъртта. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2010. ISBN 978-954-0730-92-9.

9. Карабоева, Ем. Джендър аспекти на българския уличен некролог, сп. Критика и хуманизъм, 2009, № 30. ISBN 0861-1718

8. Дамянова, Р. Емоциите в културата на Българското възраждане. С., 2008, с. 62. ISBN 978-954-321-650-5

6. Аретов, Н. Национална митология и национална литература. С., 2006, с. 324. ISBN - X: 954-533-066-X; ISBN - 13: 978-954-533-066-7

7. Аретов, Н. Национална митология и национална литература. С., 2006, с. 48. ISBN - X: 954-533-066-X; ISBN - 13: 978-954-533-066-7

2. Радкова, Р. По дългия път на модернизацията на манталитета.// Радкова, Р. Посмъртни материали за български възрожденски дейци. Т. І. С., 2003, с. 16. ISBN 978-954-430-916-0

3. Радкова, Р. По дългия път на модернизацията на манталитета.// Радкова, Р. Посмъртни материали за български възрожденски дейци. Т. І. С., 2003, с. 43. ISBN 978-954-430-916-0

4. Радкова, Р. По дългия път на модернизацията на манталитета.// Радкова, Р. Посмъртни материали за български възрожденски дейци. Т. І. С., 2003, с. 8. ISBN 978-954-430-916-0

5. Радкова, Р. По дългия път на модернизацията на манталитета.// Радкова, Р. Посмъртни материали за български възрожденски дейци. Т. І. С., 2003, с. 9 ISBN 978-954-430-916-0

1. Тачева-Бумбарова, Ел. Свищовският литературен кръг в историята на българската възрожденска литература. Благоевград, 2002, с.142. ISBN 954-680-251-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/