История и култура на България в дати. Възраждане (колектив).


Налбантова, Елена (1997) История и култура на България в дати. Възраждане (колектив). Абагар, В. Търново ISBN 954-439-488-5


 Справочник, представящ в синхронен разрез политическия, литературния, културния и ежедневния живот на българите между 1600 г. и 1879 г.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 хроника, събития, дейци, култура, литература


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  7298
 Елена Налбантова

1. Хаджиниколова, Ел. Киприяновският манастир в Бесарабия и дейността на Натанаил, митрополит Охридски и Пловдивски в Добровецкия манасти, Молдова (1838–1869).// Буджак: от прошлого к настоящему (Сборник статей к 80-летию Ивана Федоровича Грека (Иван Грек). Кишинев: LEXON, 2019, с. 260.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/