Енциклопедия на българската възрожденска литература (колектив).


Налбантова, Елена (1996) Енциклопедия на българската възрожденска литература (колектив). Абагар, В. Търново ISBN 954-427-251-8


 Енциклопедията си поставя за цел да представи цялостно и многоаспектно както българската възрожденска литература и съпътстващите я културни явления, така и състоянието на проучванията по тази проблематика.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 автори, творби, културни явления, жанрове


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  7297
 Елена Налбантова

3. Р. Адинолфи. Книгата за Синтипа в България: Ръкописни и печатни версии./ Литературна мисъл, бр.1, 2010, с. 79-99.

1. Ив. Симеонов. Деятель духовного пробуждения болгар.// Русин, 2007, № 2 (8), с. 81.

2. К. Мирчева. Един епизод от историята на възрожденския ни печат. Любен Каравелов на страниците на вестник "Шутош" - между съмишленичеството и крайното отрицание.// Исторически преглед, т. 63, № 3-4, 2007, с. 130-141.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/