(съставителство) Сб. И ние в литературата. ISBN: 978-954-524-731-6


Налбантова, Елена (2010) (съставителство) Сб. И ние в литературата. ISBN: 978-954-524-731-6 УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново ISBN: 978-954-524-731-6


 Представя от различни аспекти едно поколение литератори-българисти от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
  Книга
 оценки, шаржове, статии, библиография


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7296
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/