(съавтор Павлова, Ил.) Как се пише курсова работа и рецензия. (електронна книга - http://www.faber-bg.com/index.php?mod=books_item&show=1302 ISBN: 978-954-400-291-6


Налбантова, Елена (2010) (съавтор Павлова, Ил.) Как се пише курсова работа и рецензия. (електронна книга - http://www.faber-bg.com/index.php?mod=books_item&show=1302 ISBN: 978-954-400-291-6 Фабер, В. Търново ISBN: 978-954-400-291-6


 Ръководство за писане на курсова работа и рецензия
  Книга
 курсова работа, рецензия


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7295
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/