История на катедралния храм Рождество Пресветия Богородици Велико Търново. ISBN : 978-954-509-421-7


Налбантова, Елена (2009) История на катедралния храм Рождество Пресветия Богородици Велико Търново. ISBN : 978-954-509-421-7 София: Военно изд. "Св. Георги Победоносец" ISBN 978-954-509-421-7 COBISS.BG-ID 1231266020


 История на катедралния храм Рождество Пресветия Богородици Велико Търново
  Книга
 история на храма, Кольо Фичето, елинското училище


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7294
 Елена Налбантова

1. Владов, В. Елинското училище в Търново и православният клир през първата половина на XIX век. // Societas Classica (2017) Том 9 Брой 1, с. 124.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/