Ръководство за писане на курсова работа. ISBN 978-954-524-646-3


Налбантова, Елена (2008) Ръководство за писане на курсова работа. ISBN 978-954-524-646-3 УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново COBISS.BG-ID 1229357028


 Ръководство за писане на курсова работа
  Книга
 тема, композиция


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7293
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/