Икономическа оценка на възрастта на първо заплождане на ремонтните свине


Аркадиев, Димитър (1991) Икономическа оценка на възрастта на първо заплождане на ремонтните свине Юбилейна науч. сесия "60 години РНИВМИ - Ст.Загора", Октомври 1991, Ст.Загора


 Икономическа оценка на възрастта на първо заплождане на ремонтните свине
  Доклад
 икономическа оценка


Социални, стопански и правни науки Икономика
Аграрни науки Животновъдство
Аграрни науки Ветеринарна медицина

Social sciences, economic sciences and law Economics
Agrarian sciences and veterinary medicine Animal Breeding
Agrarian sciences and veterinary medicine Veterinary Medicine

 Непубликувано
  729
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/