Влияние на някои фактори за формиране на себестойността на млякото при овце от млечно направление


Аркадиев, Димитър (1990) Влияние на някои фактори за формиране на себестойността на млякото при овце от млечно направление Сп. Животновъдни науки, София, Селскостопанска академия, 1990, кн.5, с.19-24. ISSN: 0514-7441.


 Влияние на някои фактори за формиране на себестойността на млякото при овце от млечно направление
  Статия
 себестойност


Социални, стопански и правни науки Икономика
Аграрни науки Животновъдство

Social sciences, economic sciences and law Economics
Agrarian sciences and veterinary medicine Animal Breeding

 Издадено
  727
 Димитър Аркадиев

1. AGRIS. BG9000253 CSTEI (Bulgaria) 9000253 http://www.fao.org/agris/search/display.do;jsessionid=9CB7E2FD1427055A81F249D6823B373C?f=./19 91/v1702/BG9000253.xml;BG9000253

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/