Съвременна българска бесарабска проза. Предварителни бележки


Налбантова, Елена (2015) Съвременна българска бесарабска проза. Предварителни бележки Електронно списание LiterNet, 10.12.2015, № 12 (193) ISSN 1312-2282


 Пръв опит за изграждане на единен портрет на съвременната бесарабска проза
  Статия
 белетристи, жанрове, теми


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7251
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/