Онзи неотменен във времето миг


Налбантова, Елена (2015) Онзи неотменен във времето миг Словото днес, бр. 18, 14 май 2015, с. 9. ISSN 1312-3173


 Портрет на бесарабския български поет Нико Стоянов
  Статия
 стихосбирки, съставител на антологии, стихотворението "Моят род" като химн на бесарабци


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7250
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/