Влияние на възрастта на първо заплождане и продължителността на лактацията върху млечната продуктивност при първотелки


Аркадиев, Димитър (1990) Влияние на възрастта на първо заплождане и продължителността на лактацията върху млечната продуктивност при първотелки Сб. Проблеми на промишленото и полупромишлено животновъдство. Велико Търново, 1990, с.324-328.


 Влияние на възрастта на първо заплождане и продължителността на лактацията върху млечната продуктивност при първотелки
  Статия
 заплождане, възраст, първотелки


Социални, стопански и правни науки
Аграрни науки Животновъдство
Аграрни науки Ветеринарна медицина

Social sciences, economic sciences and law
Agrarian sciences and veterinary medicine Animal Breeding
Agrarian sciences and veterinary medicine Veterinary Medicine

 Издадено
  725
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/