Особености на пространството в „Житие и страдания грешнаго Софрония“.


Налбантова, Елена (2015) Особености на пространството в „Житие и страдания грешнаго Софрония“. Електронно списание LiterNet, 14.04.2015, № 4 (185) ISSN 1312-2282


 Показани са възможностите на художественото пространство за изграждане посланията на текста
  Статия
 дом, път


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7248
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/