Паисий Хилендарски „История славянобългарска” и началото на българското Възраждане


Налбантова, Елена (2014) Паисий Хилендарски „История славянобългарска” и началото на българското Възраждане Одеска българистика, науковий щорiчник, № 11-12 (2013-2014), (Одеса), с. 31-38. УДК 80(05)ББК 80Я5 Ф 545


 Представени са основните въпроси около осмислянето на "История славянобългарска"
  Статия
 Паисий Хилендарски, "История славянобългарска", извори, композиция


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7247
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/