„… някога биле деца на земята си …“


Налбантова, Елена (2013) „… някога биле деца на земята си …“ Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, бр. Л (12), 2012-2013, с. 347-357, ISSN (print) 1311-0209 COBISS.BG-ID 1121150692


 Статията очертава пътя на изграждане в поезията на стереотипите и митовете около образа на бесарабския българин
  Статия
 "Моя южна равнина", образът на бесарабския българин в поезията, общностни митове


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7246
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/