Кратка история на бесарабската българска литература.


Налбантова, Елена (2012) Кратка история на бесарабската българска литература. Проглас (УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, ISSN (print) 08617902, кн. 1, 2012, с. 102-128 COBISS.BG-ID 1119668196


 Пръв опит да се съберат в хронологически ред книжовните прояви на бесарабските българи
  Статия
 епизоди, книжнина, поезия, проза


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7245
 Елена Налбантова

1. Енцикопедия Българско Възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища. София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2014, т. 1 А-Й, 386 стр., с. 66. ISBN 978-954-322-727-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/