„Дано да успея да напиша това, което ми е дадено“


Налбантова, Елена (2014) „Дано да успея да напиша това, което ми е дадено“ Национална памет и личен дълг. Академик Ив. Радев на 70 години. София, Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, 2014, с. 23-28. ISBN 978-954-322-771-6


 Преглед на книгите на акад. Ив. Радев, публикувани след 60-годишния му юбилей и посветени на Българското възраждане
  Статия
 последните 10 години, групиране на книгите по теми, мисия


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7244
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/