Между типологията и интертекстуалността.


Налбантова, Елена (2012) Между типологията и интертекстуалността. Балканистичен форум, кн. 2, 2012, с. 45-60, ISSN (print) 1310-3970, COBISS.BG-ID 1121113828


 Статията е опит да се очертае влиянието, което бесарабската българска поезия изпитва от националните поети
  Статия
 бесарабска поезия, българска литература


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7243
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/