Ръководство за упражнения по статистика


Аркадиев, Димитър (1990) Ръководство за упражнения по статистика София, Земиздат,1990, 159 с., Код:05-9534621223,4805-159-90


 Ръководство за упражнения по статистика
  Учебник / Учебно помагало
 статистика, упражнения, ръководство


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  723
 Димитър Аркадиев

2. Konstantin Stankov. ВЛИЯНИЕ НА МЛЕЧНАТА ПРОДУКТИВНОСТ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СТОПАНСТВАТА ОТ МЛЕЧНОТО ГОВЕДОВЪДСТВО В БЪЛГАРИЯ. IMPACT OF THE MILK YIELD PER COW TO THE ECONOMIC EFFICIENCY OF DAIRY CATTLE FARMS IN BULGARIA. Сборник доклади Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, Катедра “Аграрна икономика” при Икономически университет-Варна. Варна, ИК «Геа – Принт», 2015, с. 180-191 (с.181).

1. SCIENTIFIC ABSTRACTS OF BULGARIAN LITERATURE. T︠S︡entŭr za selskostopanska nauchna i tekhnicheska informat︠s︡ii︠a︡ i dokumentat︠s︡ii︠a︡ (Akademii︠a︡ na selskostopanskite nauki), v.36-37 1991-1992,1991, pp. 4-5, 33. I. ECONOMICS OF AGRICULTURE GENERAL PROBLEMS

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/