Структура на влиянието на някои фактори върху себестойността на вълната при овце от тънкорунното и полутънкорунното направление


Аркадиев, Димитър (1989) Структура на влиянието на някои фактори върху себестойността на вълната при овце от тънкорунното и полутънкорунното направление Сп. Икономика и управление на селското стопанство,София, Селскостопанска академия, 1989, кн.6-7, с. 151-158. ISSN: 0205-3845.


 Структура на влиянието на някои фактори върху себестойността на вълната при овце от тънкорунното и полутънкорунното направление
  Статия
 себестойност, фактори, структура


Социални, стопански и правни науки Икономика
Аграрни науки Животновъдство

Social sciences, economic sciences and law Economics
Agrarian sciences and veterinary medicine Animal Breeding

 Издадено
  721
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/