Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2000) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Велико Търново: Слово


 Първи опит да се изследва процесът на митологизиране на духовните водачи на нацията от Възраждането до наши дни чрез жанра на посмъртното слово. Аналитично е разгърнат проблемът за ритуалите, свързани с погребалните полета и отношението към смъртта на творческите и героическите личности на нацията. Въз основа на наблюдения върху прощални и паметни текстове във физиономични издания за българския духовен живот се налагат културологичните понятия „светска омилетика” и „светска литургика”. За първи път цикълът на Ив. Вазов е разгледан като героически некропол на нацията.
  Монография
 посмъртно слово, литературни митове, героически некропол, светска литургика, светска омилетика, некрокултура


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7196
 Антония Велкова-Гайдаржиева

17. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цит в: Трендафилов, Петър. Некролозите на д-р Кръстев в сп. "Мисъл" (из публицистиката на д-р Кръстьо Кръстев) // Литературен вестник 26. 09 - 2. 10. 2018, бр. 31, с. 7. ISSN 1310 - 9561

18. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цит. в: Трендафилов, Петър. Некролозите на д-р Кръстев в сп. "Мисъл" (Из "Публицистиката на д-р Кръстьо Кръстев). // П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит. Съставители: Бойко Пенчев, Сирма Данова, Надежда Стоянова, Кристина Йорданова. София: Парадигма, 2018. Цитирано на с. 99

16. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цитирано в: Михайлов, Димитър. Яворов и другите. - Велико Търново: Дар-РХ, 2015, цитирано на (с.122). ISBN 978-954-9489-49-1.

14. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цитирано в: Тачева, Елена. Възрожденски семинари. Благоевград, 2011, (с. 20). ISBN 978-954-680-763-2.

15. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цитирано в: Тачева, Елена. Възрожденски семинари. Благоевград, 2011, (с. 81). ISBN 978-954-680-763-2.

11. Велкова-Гайдарживеа, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). В. Търново: Слово, 2000. Цитирано в: Карабоева, Емилия. Джендър аспекти на българския уличен некролог. // slavic. Princeton. edu/download/files/Karaboeva_Fabric_of_pain.pdf .

12. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цитирано в: Калоянов, Анчо. Право в десетката.// И ние в литературата. Съставител: Елена Налбантова. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, цитирано на (с. 8). ISBN 978-954-525-731-6.

13. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цитирано в: Карабоева, Емилия. „Некрологът. Българинът пред лицето на смъртта“. - София: УИ „Св. Климент Охридски", 2010.

10. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цитирано в: Карабоева, Емилия. Джендър аспекти на българския уличен некролог. // Критика и хуманизъм, 2009, № 30, slavic. Princeton. edu/download/files/Karaboeva_Fabric_of_pain.pdf .

9. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цитирано в: Дамянова, Р. Емоциите в културата на Българското възраждане. С., 2008, (с. 62). ISBN 978-954-321-650-5.

6. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цитирано в: Аретов, Н. Национална митология и национална литература. С., 2006, (с. 48). ISBN - X: 954-533-066-X; ISBN - 13: 978-954-533-066-7.

7. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цитирано в: Аретов, Николай. Национална митология и национална литература. - София: "Кралица Маб", 2006, (с. 69). ISBN - X: 954-533-066-X. ISBN - 13: 978-954-533-066-7.

8. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цитирано в: Аретов, Николай. Национална митология и национална литература. С., 2006, (с. 324). ISBN - X: 954-533-066-X.; ISBN - 13: 978-954-533-066-7.

2. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цитирано в: Радкова, Румяна. Посмъртни патериали за български възрожденски дейци. - София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2003, Т. 1, (с.16). ISBN 954-430-916-0.

3. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цитирано в: Радкова, Румяна. Посмъртни патериали за български възрожденски дейци. - София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2003, Т. 1, (с.43). ISBN 954-430-916-0.

4. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цитирано в: Радкова, Румяна. Посмъртни патериали за български възрожденски дейци. - София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2003, Т. 1, (с.9). ISBN 954-430-916-0.

5. Заглавие: Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цитирано в: Радкова, Румяна. Посмъртни патериали за български възрожденски дейци. - София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2003, Т. 1, (с.8). ISBN 954-430-916-0.

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавт. с Елена Налбантова). Велико Търново: Слово, 2000, (с. 192). ISBN 954-439-641-1. Цитирано в: Тачева-Бумбарова, Елена. Свищовският литературен кръг в историята на българската възрожденска литература. Благоевград, 2002, (с.142). ISBN 954-680-251-4.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/