Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X; COBISS.BG-ID 1034112996


Велкова-Гайдаржиева, Антония (1999) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X; COBISS.BG-ID 1034112996 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"


 Налага се тезата за съществуването на национален критически модел, който се гради върху основата на концептуални ядра като идеята за род и родина, за национална съдба и национална история, за свободата, страданието и живота в смъртта. Нова е постановката за съществуването на национален митокритически текст, чиито най-ярки представители от началото на 20 в. са д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев. За първи път цялостно се изследват митотворческите функции на следосвобожденската литературна критика в отношение към значимите художествени явления и личности. Утвърждава се съществуването не само на национална класическа литература, но и на национална класическа критика, проектирала българските художествени стойности във високите етажи на естетическата и философска мисъл, съизмервайки ги със световния културен процес.
  Монография
 българска литературна критика, литературнокритическо митотворчество, д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7195
 Антония Велкова-Гайдаржиева

12. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X.; цитирано в: Стоичкова, Ноеми. Критически езици и идеологически полета (Фрагменти от едно столетие 1878-1089). С., УИ "Св. Климент Охридски". 2018. , с. 55. ISBN 978-954-07-4362-2

13. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X.; цитирано в:Стоичкова, Ноеми. Критически езици и идеологически полета (Фрагменти от едно столетие 1878-1089). С., УИ "Св. Климент Охридски". 2018. , с. 56. ISBN 978-954-07-4362-2

14. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X.; цитирано в:Стоичкова, Ноеми. Критически езици и идеологически полета (Фрагменти от едно столетие 1878-1089). С., УИ "Св. Климент Охридски". 2018. , с. 61. ISBN 978-954-07-4362-2

15. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X.; цитирано в:Стоичкова, Ноеми. Критически езици и идеологически полета (Фрагменти от едно столетие 1878-1089). С., УИ "Св. Климент Охридски". 2018. , с. 61. ISBN 978-954-07-4362-2

16. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X.; цитирано в:Стоичкова, Ноеми. Критически езици и идеологически полета (Фрагменти от едно столетие 1878-1089). С., УИ "Св. Климент Охридски". 2018. , с. 63. ISBN 978-954-07-4362-2

17. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X.; цитирано в:Стоичкова, Ноеми. Критически езици и идеологически полета (Фрагменти от едно столетие 1878-1089). С., УИ "Св. Климент Охридски". 2018. , с. 98. ISBN 978-954-07-4362-2

18. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X.; цитирано в:Стоичкова, Ноеми. Критически езици и идеологически полета (Фрагменти от едно столетие 1878-1089). С., УИ "Св. Климент Охридски". 2018. , с. 54. ISBN 978-954-07-4362-2

19. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X.; цитирано в:Стоичкова, Ноеми. Критически езици и идеологически полета (Фрагменти от едно столетие 1878-1089). С., УИ "Св. Климент Охридски". 2018. , с. 54. ISBN 978-954-07-4362-2

11. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X.; цитирано в: Сивриев, Сава . Индивидуализмът в българската лирика от края на XIX и началото на XX век. Издателство „Карина – Мариана Тодорова”, София, 2017, с. 310, ISBN 978-954-315-087-8; COBISS.BG-ID 1284255204

9. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X. Цитирано в: Дечева, Даниела. Критиците за критиката, себе си и един за (против) друг. Култура. Портал за култура, изкуство и общество, 3 юли, 2016, цитирано на (с. 21). // Критиците за критиката, себе си и един за (против) друг | Портал ... kultura.bg/web/критиците-за-критиката-себе-си-и-един-з/

10. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X. Цитирано в: Кирова, Милена. Българска литература от Освобождението до първата световна война (университетски курс лекции), част 1. - София: COLIBRI, 2016., цитирано на (с. 220). ISBN 978-619-150-851-8.

8. лкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X. цитирано в: 11. Даниела, Дечева. Немската култура в българската периодика от 20-те години на 20. век (сп. Златорог, Хиперион, Везни и Пламък), ISBN 978-619-7240-12-2. Полиграф Юг, 2015, с. 192.

6. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X. Цитирано в: Алипиева, Антоанета. Българската лирика през 70-те години на XX век. Тенденции, модели, имена. - В. Търново: Слово, 2010, цитирано на (с.136). ISBN 978-954-439-926-9.

7. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X. Цитирано в: Димитрова, Нина. Часът на българската интелигенция. - София, 2010. цитирано на (с. 178). ISBN 978-954-326-112-3.

5. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X. Цитирано в: Русева, Виолета. Литературноисторически етюди. - В. Търново, 2009. цитирано на (с. 114). ISBN 978-954-524-680-7.

4. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X. Цитирано в: Русева, Виолета. „Майце си“. Началата. // Ботев. Съвременни интерпретации.Съставител: Антония Велкова-Гайдаржиева - В. Търново: Слово, 2005, цитирано на (с. 129). ISBN 954 439 808-2.

3. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X. Цитирано в: Алипиева, Антоанета. Българската литература от 20-те години на XX век до наши дни. - Шумен, 2004, цитирано на (с. 75).

2. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191).ISBN 954-524-206-X. Цитирано в: Григорова, Маргрета. Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература. - Велико Търново: Faber, 2003, цитирано на (с. 132-133). ISBN 954-775-227-8.

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1999. (с. 191). ISBN 954-524-206-X. Цитирано в: Янев, Симеон, Виолета Русева, Р.адослав Радев. Литература за 11. клас. С., 2001. цитирано на (с. 39-40). ISBN 954-733-219-8.; ISBN 954-528-266-5.; ISBN 954-01-1141-2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/