Бележити българи. Българското Възраждане – пътят към свободата. Отг. ред. П. Павлов. Т. VІ. ISBN 978-954-574-086-2


Налбантова, Елена (2012) Бележити българи. Българското Възраждане – пътят към свободата. Отг. ред. П. Павлов. Т. VІ. ISBN 978-954-574-086-2 София ISBN 978-954-574-086-2


 Ел. Налбантова е автор на очерците за Бачо Киро, с. 103-105; Петко Рачов Славейков, с. 132-141; Добри Чинтулов; Добри Войников, с. 142-145; Найден Геров, с. 146-149.
  Книга
 житейски и творчески биографии, принос в културата


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  7176
 Елена Налбантова

1. Терзиева М. Т. Педагогическая и театральная деятельность Добри Войникова в Румынии // Перспективы науки и образования. 2019. № 4 (40). С. 405-414. doi: 10.32744/pse.2019.4.31 https://elibrary.ru/item.asp?id=39544377

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/