Атлас на българската литература 1740-1877. (в съавторство със С. Янев)


Налбантова, Елена (2012) Атлас на българската литература 1740-1877. (в съавторство със С. Янев) Изд. "Жанет 45", Пловдив ISBN 978-954-491-812-5


 Първи том от поредица, представяща хронологически българската литература, нейната рецепция и контекст
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 българска литература, 1740-1877, книги, ръкописи, периодика, автори


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7175
 Елена Налбантова

1. Černý Marcel. České kontury první generace bulharské moderny./ Slavia: casopis pro slovanskou filologii. ISSN: 0037-6736 Т. 87, № 1-3, 2018, с. 45-108.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/