1. Демирева, К. От Онгъла и до Балкана. Родина и прародина в поезията на Таня Танасова-Тодорова.// Електронно списание LiterNet, 12.08.2018, № 8 (225) https://liternet.bg/publish7/kdemireva/tania-tanasova.htm

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/