Подстъпи към съвременната българска поезия от Бесарабия и Таврия.


Налбантова, Елена (2014) Подстъпи към съвременната българска поезия от Бесарабия и Таврия. Друкарня „Рута“, Кам’янець-Подiльський (Украйна) ISBN 978-966-277-134-3


 Монографията представя историята на бесарабската българска литература и основните мотиви в съвременната й поезия. Книгата завършва с кратка антология.
  Монография
 бесарабска българска литература,поезия, идентичност, типология


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7174
 Елена Налбантова

1. Демирева, К. От Онгъла и до Балкана. Родина и прародина в поезията на Таня Танасова-Тодорова.// Електронно списание LiterNet, 12.08.2018, № 8 (225) https://liternet.bg/publish7/kdemireva/tania-tanasova.htm

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/