Заради Възраждането. Четиво за студенти и други изкушени. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 235 с. ISBN 978-954-524-849-8 COBISS.BG-ID 1248601316


Налбантова, Елена (2012) Заради Възраждането. Четиво за студенти и други изкушени. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 235 с. ISBN 978-954-524-849-8 COBISS.BG-ID 1248601316 В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 235 с. ISBN 978-954-524-849-8 COBISS.BG-ID 1248601316


 Наблюдения над конкретни произведения и проблеми на Българската литература от Историята на Паисий до "Немили-недраги" на Вазов.
  Книга
 етюди върху публицистика, поезия, проза, драматургия


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7173
 Елена Налбантова

1. Енцикопедия Българско Възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища. София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2014, т. 1 А-Й, 386 стр., с. 83. ISBN 978-954-322-727-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/