Подстъпи към съвременната българска поезия от Бесарабия и Таврия.


Налбантова, Елена (2014) Подстъпи към съвременната българска поезия от Бесарабия и Таврия. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново ISBN 978-954-524-948-8 COBISS.BG-ID 1265778916


 Пръв опит за история на бесарабската българска книжнина и анализ на основни мотиви в съвременната бесарабска българска поезия. Книгата завършва с кратка антология на бесарабската поезия.
  Монография
 бесарабска българска литература,поезия, идентичност, типология


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  7172
 Елена Налбантова

1. К Демирева Любовта в лириката на Таня Танасова-Тодорова. // Ел. сп. LiterNet, 13.11.2019, № 11 (240)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/