Манипулативна употреба на собствени имена на известни личности в заглавните комплекси на таблоидите България Днес и Всеки ден, годишник на департамент „ Романистика и германистика”, том 1, Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц.д-р Ани Леви, София: Издателство на Нов български университет, ISBN: 978-954-535-758-892-0, стр. 234-241


Кушева, Гергана (2015) Манипулативна употреба на собствени имена на известни личности в заглавните комплекси на таблоидите България Днес и Всеки ден, годишник на департамент „ Романистика и германистика”, том 1, Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц.д-р Ани Леви, София: Издателство на Нов български университет, ISBN: 978-954-535-758-892-0, стр. 234-241


 В статията се разглежда манипулативната употреба на съществителни собствени имена на известни личности в заглавията на ежедневните таблоиди България Днес и Всеки ден. Търсеният ефект е създаване на отрицателен имидж на известни политици, спортисти, хора на изкуството,"лица с особен статут" и създаване на изкуствена близост с читателя на изданието.
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7171
 Гергана Кушева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/