За някои аспекти на таблоидния дискурс в сборник Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies: Liber Amicorum in Honour of Prof. Bistra Alexieva, published on the occasion of her eightieth birthday, Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, ISBN: 978-954-07-3689-1, стр. 402- 408


Кушева, Гергана (2014) За някои аспекти на таблоидния дискурс в сборник Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies: Liber Amicorum in Honour of Prof. Bistra Alexieva, published on the occasion of her eightieth birthday, Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, ISBN: 978-954-07-3689-1, стр. 402- 408


 В статията се представят основните характеристики на таблоидния дискурс. Разглежда се начина, по който се изгражда образа на известни личности и се описват различни събития с цел манипулиране на адресата. Акцентира се върху начина на представяне на "конфликтни ситуации".
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7170
 Гергана Кушева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/