Влияние на някои фактори върху трайността на професионалния избор при студентите по ветеринарна медицина


Аркадиев, Димитър (1988) Влияние на някои фактори върху трайността на професионалния избор при студентите по ветеринарна медицина Науч.труд.на Ветеринарномед.ф-т при ВИЗВМ-Ст.Загора, т.ХХХII, ч.II, 1988, с. 159-177.


 Влияние на някои фактори върху трайността на професионалния избор при студентите по ветеринарна медицина
  Статия
 професионален избор, фактори, студенти


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  717
 Димитър Аркадиев

1. G. NIKOLOVA. INVESTIGATION OF SOME ASPECTS OF THE ADMITTANCE AND MOTIVATION OF CANDIDATE STUDENTS IN VETERINARY FACULTY. - Trakia Journal of Sciences, Vol. 6, No.3, pp. 49-53, 2008.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/