Creative Writing Techniques Used in Teaching Composition, сборник с доклади Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация, Велико Търново, ISBN:978-954-2968-77-1, стр.129-134


Кушева, Гергана (2014) Creative Writing Techniques Used in Teaching Composition, сборник с доклади Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация, Велико Търново, ISBN:978-954-2968-77-1, стр.129-134


 Докладът представя различни техники и упражнения за развитие на уменията за креативно писане, които могат да бъдат прилагани при писането на различни видове есета. Експерименти с жанровата специфика, разположението на думите, включването на диалог при писане на определен вид съчинение са някои от техниките, които преподавателите могат да използват в часовете по писане на есе.
  Доклад
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  7169
 Гергана Кушева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/